تبلیغات
ساکنان آسمان - ساکن آسمان
تاریخ : شنبه 10 مرداد 1394 | 05:48 ب.ظ | نویسنده : ساکنان آسمان
دیشب مزار شهید ابراهیم همت (صحن برادر امام رضا (ع) شاهرضا بن موسی کاظم .شهر شهرضای اصفهان)بسم الله را گفته و نگفته شروع كردم به خوردن .
حاجی داشت حرف می زد و سبزی پلو را با تن ماهی قاطی می كرد.
هنوز قاشق اول را نخورده ، رو به عبادیان كرد و پرسید : عبادی ! بچه ها شام چی داشتن؟ همینو. واقعاً ؟ جون حاجی ؟
نگاهش را دزدید و گفت : تُن رو فردا ظهر می دیم .
حاجی قاشق را برگرداند . غذا در گلویم گیر كرد .
حاجی جون به خدا فردا ظهر بهشون می دیم .
حاجی همین طور كه كنار می كشید گفت : به خدا منم فردا ظهر می خورم .