تبلیغات
ساکنان آسمان - شغل باشرف
تاریخ : دوشنبه 19 مرداد 1394 | 04:34 ب.ظ | نویسنده : ساکنان آسمان


نقاش خیابان تهران

صنوبر مهدوار پیر زن 76ساله ایست که هرروز بساط نقاشی خود رادر یافت اباد و خیابان امام زاده حسن پهن میکند
پیر زنی که نقاشی های کودکانه میکشد تا ابرار معاش کند
قیمتش را خریدار تعین میکند
ولی دردانجاست که او تنها نیست
او دوفرزند دارد ولی کودک نیستند
دو فرزند او جانباز هستند یکی 60درصد و دیگری 30درصد
و یک خانه اجاره ای که هزینه همه اینها با ننه صنوبر 76ساله است
او میگوید اخر عمری فقط میخواهم یک سر پناه برای خود داشته باشم