تبلیغات
ساکنان آسمان - چادری
تاریخ : پنجشنبه 7 آبان 1394 | 09:55 ق.ظ | نویسنده : یا مهدی
      
ناراحت نباش بانودوره آخرالزمان است

به خودت افتخارکن تو خاصی ...

بگذار تمام دنیا بد و بیراهه بگویند...

به خودت...

به چادرت....

به سیاه بودنش...

گذشت آن زمان که به نفت میگفتند طلای سیاه

این روزها طلا تویی

سیاه هم چادرت...

طعنه ها دل سردت نکند

با افتخار قدم بزن بانو، چه کسی میداند؟؟

پشت آن پوشش سخت...

پشت آن اخم عمیق..

چه گلی پنهان است ؟؟

چه کسی میداند جنس مغروری تو

گوهرعفت تو

چقدر نایاب است

چه کسی میداند راز خندیدن ارام تو را

حکمت پوشیدن آن ساق تو را ؟

با تو هستم بانو ...

و خدا خواست تو ( ریحان ) باشی

و تو ریحانگیت را مفروشش ارزان

قیمتت ارزان نیست ....