تبلیغات
ساکنان آسمان - یادتان هست.....
تاریخ : چهارشنبه 27 آبان 1394 | 12:04 ب.ظ | نویسنده : یا مهدی 

یادتان هست همه عین برادر بودند ؟

تاجر و کار گر انگار برابر بودند...

یادتان هست چه شوری همه جا بر پا بود؟

عجم و کرد و لر و ترک و عرب آن جا بود ؟

یادتان هست همه گوش به فرمان بودند؟ 

سینه چاک سخن پیر جماران بودند ؟

یادتان هست که میگفت اگر پر باریم ..

همه را از نمک ماه محرم دریم ؟

یادتان هست از حیله دشمن می گفت ؟

یادتان هست که از پیله دشمن می گفت ؟

گفت دلداری دشمن دلتان را نبرد...

مثل طوفان زده ها حاصلتان را نبرد !

جنگ ، جنگ است فقط رنگ عوض میگردد ..

نقشه ها در پی هر جنگ عوض میگردد!

جنگ آن روز اگر موشکی و سرکش بود!

 آتش فتنه امروز پر از ترکش بود !

جنگ امروز ، به دنبال اصول دین است !

این همان زخم قدیمیست ببین چرکین است !

چشم واکن اخوی خوب ببین یار کجاست !

نخل بسیار ولی میثم تمار کجاست !

این عمار کجایید جوانان وطن ؟

این عمار بیایید جوانان وطن...

ما محال است که از بیعتمان برگردیم !

تا که مثل پسر فاطمه بی سر گردیم ...

بعد از شام سیه بال سحر می آید!

 یوسف گم شده دارد ز سفر میآید ...

یادتان هست که مدیون شهیدان هستیم ؟

اهل جمهوری اسلامی ایران هستیم !