تاریخ : چهارشنبه 5 خرداد 1395 | 01:40 ب.ظ | نویسنده : ساکنان آسمان


انشای یک پسرده ساله کردکه برنده جایزه بهترین انشادرسطح کشوری واستان اذربایجان غربی شد.بخوانیدمی ارزد.....

معلمی ازدانش آموزانش خواست فوایدگاوبودن رابنویسندونوشته ای که درزیرمیخوانیدتمام وکمال انشای آن دانش آموز است:


ادامه مطلب لطفا

باسلام خدمت معلم عزیزم

وعرض تشکراززحمات بی دریغ اولیاومربیان مدرسه که درتربیت مابسیارتلاش میکنندواگرآنها نبوددمعلم نبودمااکنون کجابودیم؟

اکنون قلم به دست میگیرم وانشای خودراآغازمیکنم....

البته واضح است که اگربه اطراف خودبنگریم درمیابیم که گاوبودن فوایدزیادی دارد.من مقداری دراین موردفکرکردم وبه این نتیجه رسیدم که

 مهمترین فایده

گاوبودن این است که دیگرآدم نیست.


بلکه گاواست...

هرچندکه نتیجه گیری بایددراخرانشاباشدبیاییدکه یک لحظه فکرکنیم که ماگاویم.ببینیم چقدرگاوبودن فایده دارد،مثلادرموردهمین ازدواج،وقتی گاوی که

پدرخانواده است میخواهددخترش راشوهردهدنگران جهیزیه اش نیست.نگران نیست که بین فامیل ودروهمسایه آبرودارد

مجبورنیست بخواطراین که پول جهازدخترش راتهیه نماید،برای صاحبش زمین اضافه شخم بزند.یابدترازآن پاچه خواری کند

هیچ گاوی نگران کرایه خانه اش نیست.

گاوهاآنقدرعاقلندکه میدانندبهترین سالهای عمرشان رانبایدپشت کنکوربگذرانند....


گاوهاحیوانات مفیدی هستندوانگل جامعه نیستند....شماتاکنون یک گاومعتاددیده اید؟

گاوی دیده ایدکه سرکوچه بایستدومزاحم ناموس مردم شود؟

آخرگاوهاخودشان خواهرومادردارند.تاکنون شماگاو بیکاردیده اید؟

آیا دیده ایدگاوی زیرآب گاو دیگری راپیش صاحبش بزند؟تاکنون دیده ایدگاوی غیبت گاو دیگری رابکند؟

آیاتاکنون دیده ایدگاوی زنش راکتک بزند؟یاگاوماده ای شوهرخواهرش رابه رخ شوهرش بکشد؟

.مثلابگویدازاقای فلانی یادبگیرآخرتوهم گاوی؟

هیچ گاور غمبادنمیگیرد

هیچ گاوی رشوه نمیگرد

هیچ گاوی اختلاس نمیکند

هیچ گاوی آبروی دیگری رانمیریزد

هیچ گاوی خیانت نمیکند

هیچ گاوی دل گاو دیگررانمیشکند

هیچ گاوی دروغ نمیگوید

هیچ گاوی آنقدرعلف نمیخوردکه ازفرط پُرخوری تاصبح خوابش نبرد،درحالی که گاوطویله کناریشان ازگرسنگی شیرنداشته باشدتابه گوساله اش شیربدهد.

هیچ گاوی گاودیگررانمیکشد،هیچ گاوی....

گاوخیلی فایده هادارد

پوشاک ماازگاواست

خوراکمان ازگاو

شیروپنیروکره وخامه..

ولی باهمه منافع یادشده هیچ گاوی نگفت من....بلکه گفت:ماااااااااا


بنظرمن مهم ترین فایده گاوبودن این است که دیگرآدم نیست.منبع وبلاگ من وخدا

برچسب ها: متفرقه، سیاسی،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic